Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK032
Název záměru: Park větrných elektráren Hora Svatého Šebestiána,Novoveský vrch - lokalita 1
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovHora Svatého ŠebestiánaNová Ves u Křimova
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.12.2010 09:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DROBIL - ENERGO s.r.o. Harantova 18, 301 32 Plzeň,
IČ oznamovatele: 64834484
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Stöhr Eduard Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ULK032_oznameni.doc (649 kB) - 10.01.2003 11:20:34
Informace o oznámení: ULK032_infOznam.doc (36 kB) - 10.01.2003 11:20:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ULK032_zjistovaci.zip (805 kB) - 12.02.2003 10:06:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rous Jiří Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK032_dokumentace.doc (335 kB) - 28.05.2004 06:45:18
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK032_infDokumentace.doc (45 kB) - 28.05.2004 06:45:18
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Horák Jan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK032_posudek.doc (394 kB) - 22.12.2004 13:45:53
Informace o posudku: ULK032_infPosudek.doc (52 kB) - 22.12.2004 13:45:53
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK032_inf1VP.doc (49 kB) - 27.01.2005 07:41:49
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK032_zapis1VP.doc (53 kB) - 24.02.2005 14:39:20
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK032_zaveryStan.pdf (114 kB) - 14.12.2010 09:17:25
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Textová část závěru stanoviska byla doplněna o dokument prodloužení doby jeho platnosti ze dne 5.2.2007