Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK593
Název záměru: Sběr, výkup, skladování a úprava odpadů - Kovodemont Czech.a.s., provozovna Teplice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceTepliceTeplice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2010 12:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kovodemont Czech. a.s., Beranových 696, 199 02 Praha 18 - Letňany
IČ oznamovatele: 27945804
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Stöhr Eduard Ing.
Text oznámení záměru: ULK593_oznameni.doc (1277 kB) - 04.11.2009 12:31:09
Informace o oznámení: ULK593_infOznam.doc (39 kB) - 05.11.2009 10:37:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2009
Závěry zjišťovacího řízení: ULK593_zjistovaci.doc (80 kB) - 17.12.2009 13:10:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Stöhr Eduard Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.08.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK593_dokumentace.doc (1110 kB) - 17.08.2010 09:44:46
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK593_infDokumentace.doc (38 kB) - 20.08.2010 11:36:16
Vrácení dokumentace: ULK593_vraceni.doc (67 kB) - 22.09.2010 07:47:51
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bělohlávek Jiří Mgr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
09.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK593_posudek.docx (776 kB) - 08.11.2010 14:01:42
Informace o posudku: ULK593_infPosudek.doc (43 kB) - 08.11.2010 14:02:09
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ULK593_zaveryStan.doc (157 kB) - 21.12.2010 12:44:56
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: