Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP067
Název záměru: Technologické středisko Ralsko - Hradčany; provoz separace, recyklace a úpravy odpadů, skládka S-OO s doprovodnou těžbou horniny
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: MZP067_duvodyUkonceni.pdf (132 kB) - 06.11.2014 18:09:14
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaRalskoHradčany nad Ploučnicí
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 06.11.2014 18:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Logika Ralsko, s.r.o., Vězeňská 5/116, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 26753103
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tížková Věra RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP067_oznameni.doc (783 kB) - 05.10.2004 07:50:03
Informace o oznámení: MZP067_infOznam.doc (50 kB) - 05.10.2004 07:50:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP067_zjistovaci.doc (18430 kB) - 01.12.2004 11:39:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tížková Věra RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP067_dokumentace.zip (109571 kB) - 12.07.2006 14:49:11
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP067_infDokumentace.pdf (422 kB) - 12.07.2006 14:49:11
Vrácení dokumentace: MZP067_vraceni.pdf (481 kB) - 20.11.2006 14:25:08
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: