Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP460
Název záměru: Hráz na Petrůvce, Petrovice u Karviné, místní část Závada, km 2,000 – 4,600
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/1.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajKarvináPetrovice u KarvinéZávada nad Olší
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 03.02.2020 12:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Povodí Odry, státní podnik
IČ oznamovatele: 70890021
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP460_oznameni.zip (15900 kB) - 06.08.2015 15:04:55
Informace o oznámení: MZP460_infOznam.pdf (652 kB) - 06.08.2015 15:04:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.03.2016
Závěry zjišťovacího řízení: MZP460_zjistovaci.zip (4307 kB) - 01.03.2016 16:28:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tížková Věra RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Kuras Tomáš RNDr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
22.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 21.06.2017
Text dokumentace: MZP460_dokumentace.zip (98753 kB) - 17.05.2017 12:28:05
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP460_infDokumentace.pdf (208 kB) - 17.05.2017 12:28:05
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Paciorková Jarmila Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
07.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 07.12.2017
Text posudku: MZP460_posudek.zip (19871 kB) - 02.11.2017 14:29:32
Informace o posudku: MZP460_infPosudek.pdf (208 kB) - 02.11.2017 14:29:32
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
29.11.2017
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP460_inf1VP.pdf (197 kB) - 28.11.2017 14:10:21
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP460_zapis1VP.pdf (77 kB) - 03.02.2020 12:44:10
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
04.02.2020
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP460_zaveryStan.pdf (394 kB) - 03.02.2020 12:45:56
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem: Polsko
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace: MZP460_mezistKonzultace.pdf (78 kB) - 28.11.2018 09:09:18
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Záměr byl po zahájení zjišťovacího řízení Krajským úřad Moravskoslezského kraje, ve kterém nebyl vyloučen přeshraniční vliv, postoupen Miniosterstvu životního prostředí k přímému zajištění následných kroků v rámci procesu EIA. Veškeré další podklady jsou tedy k dispozici pod kódem záměru MSK1928.