Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP296
Název záměru: Těžební středisko Břeclav I
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavBřeclavBřeclav
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 25.08.2010 13:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Česká naftařská společnost, s.r.o., Palackého 54, 695 01 Hodonín
IČ oznamovatele: 26510917
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tížková Věra RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP296_dokumentace.zip (9199 kB) - 05.03.2010 16:28:45
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP296_infDokumentace.PDF (121 kB) - 05.03.2010 16:28:45
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
24.05.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP296_posudek.zip (987 kB) - 14.05.2010 13:34:26
Informace o posudku: MZP296_infPosudek.PDF (122 kB) - 14.05.2010 13:34:26
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.09.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP296_zaveryStan.pdf (107 kB) - 25.08.2010 12:13:05
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: