Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK814
Název záměru: Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov a Újezdec)
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajUherské HradištěUherský BrodTěšov
Zlínský krajUherské HradištěUherský BrodUherský Brod
Zlínský krajUherské HradištěUherský BrodÚjezdec u Luhačovic
Zlínský krajUherské HradištěŠumiceŠumice u Uherského Brodu
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2017 12:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Uherský Brod
IČ oznamovatele: 00291463
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 24.05.2016
Zpracovatel oznámení: Tížková Věra RNDr.
Text oznámení záměru: ZLK814_oznameni.zip (44246 kB) - 03.05.2016 08:51:10
Informace o oznámení: ZLK814_infOznam.pdf (285 kB) - 03.05.2016 14:29:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.06.2016
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK814_zjistovaci.zip (1446 kB) - 15.06.2016 13:50:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýUherské HradištěMěstský úřad Uherský Brod
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tížková Věra RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
26.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 26.06.2017
Text dokumentace: ZLK814_dokumentace.zip (54121 kB) - 25.05.2017 10:02:42
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK814_infDokumentace.pdf (146 kB) - 25.05.2017 11:02:18
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mertl Alexandr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
25.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 24.11.2017
Text posudku: ZLK814_posudek.pdf (16740 kB) - 23.10.2017 14:49:39
Informace o posudku: ZLK814_infPosudek.pdf (234 kB) - 23.10.2017 16:49:27
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK814_zaveryStan.zip (711 kB) - 21.12.2017 12:12:46
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýUherské HradištěMěstský úřad Uherský Brod
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: