Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP039
Název záměru: Břeclav - Poštorná, těžba ropy
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavBřeclavCharvátská Nová Ves
Jihomoravský krajBřeclavBřeclavPoštorná
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 21.11.2005 09:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Česká naftařská společnost s.r.o., Hodonín
IČ oznamovatele: 25317911
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tížková Věra RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP039_oznameni.pdf (600 kB) - 24.06.2003 14:23:51
Informace o oznámení: MZP039_infOznam.doc (43 kB) - 24.06.2003 14:54:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP039_zjistovaci.zip (10765 kB) - 13.11.2003 11:30:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tížková Věra RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP039_dokumentace.zip (87236 kB) - 24.02.2005 08:02:17
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP039_infDokumentace.doc (40 kB) - 24.02.2005 08:02:17
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mertl Alexandr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP039_posudek.pdf (3153 kB) - 03.08.2005 09:11:05
Informace o posudku: MZP039_infPosudek.doc (45 kB) - 03.08.2005 09:11:05
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP039_inf1VP.doc (45 kB) - 08.08.2005 07:07:13
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP039_zapis1VP.doc (80 kB) - 21.11.2005 09:08:36
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP039_zaveryStan.doc (111 kB) - 21.11.2005 09:12:29
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: