Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9227
Název záměru: Technologie solidifikace a biodegradace v areálu skládky Řepiště
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní: Ne
Důvody ukončení záměru: OV9227_duvodyUkonceni.pdf (168 kB) - 28.02.2022 10:00:14
Zařazení: I/53
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekŘepištěŘepiště
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 28.02.2022 10:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
IČ oznamovatele: 45809712
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.02.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 11.03.2022
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: OV9227_oznameni.zip (26280 kB) - 07.02.2022 11:42:48
Informace o oznámení: OV9227_infOznam.pdf (172 kB) - 07.02.2022 11:43:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: