Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1756
Název záměru: Rekonstrukce skladu vodního hospodářství plynočistíren
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekTřinecTřinec
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.05.2013 09:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Energetika Třinec, a.s., Průmyslová 1024, 739 65 Třinec
IČ oznamovatele: 47675896
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 05.05.2013
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: MSK1756_oznameni.zip (10115 kB) - 15.04.2013 08:54:26
Informace o oznámení: MSK1756_infOznam.zip (125 kB) - 15.04.2013 08:54:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.05.2013
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1756_zjistovaci.pdf (653 kB) - 15.05.2013 09:38:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1756_infZjistovaci.rtf (296 kB) - 15.05.2013 09:38:12
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: