Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1439
Název záměru: Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/1.3;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaDobroslaviceDobroslavice
Moravskoslezský krajOpavaDěhylovDěhylov
Moravskoslezský krajOpavaHlučínHlučín
Moravskoslezský krajOpavaHáj ve SlezskuJilešovice
Moravskoslezský krajOpavaKozmiceKozmice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.03.2012 14:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Hlučín, Mírové nám. 24/23, 748 01 Hlučín
IČ oznamovatele: 00300063
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Veselý Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Jilešovice - Děhylov
Text oznámení záměru: MSK1439_oznameni.zip (7250 kB) - 28.06.2010 13:53:18
Informace o oznámení: MSK1439_infOznam.rtf (284 kB) - 28.06.2010 13:53:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.06.2010
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1439_zjistovaci.zip (483 kB) - 28.07.2010 09:27:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Veselý Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK1439_dokumentace.zip (45693 kB) - 20.07.2011 09:02:13
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK1439_infDokumentace.rtf (286 kB) - 20.07.2011 09:02:13
Text vyhodnocení na Naturu 2000: MSK1439_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (4655 kB) - 20.07.2011 09:02:15
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Štancl Luboš, Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
04.01.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK1439_posudek.pdf (19631 kB) - 04.01.2012 08:55:32
Informace o posudku: MSK1439_infPosudek.rtf (284 kB) - 04.01.2012 08:55:33
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
30.01.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK1439_inf1VP.pdf (113 kB) - 30.01.2012 08:13:57
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK1439_zapis1VP.doc (55 kB) - 13.02.2012 16:59:50
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MSK1439_zaveryStan.zip (1316 kB) - 16.03.2012 14:48:00
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: