Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1439
Název záměru: Skládka odpadů S-OO Žabčice – rozšíření skládky
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovŽabčiceŽabčice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.09.2018 10:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FCC Žabčice, s.r.o.
IČ oznamovatele: 48910201
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.03.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 23.04.2018
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: JHM1439_oznameni.zip (24522 kB) - 22.03.2018 14:33:03
Informace o oznámení: JHM1439_infOznam.pdf (327 kB) - 22.03.2018 14:33:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.05.2018
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1439_zjistovaci.pdf (773 kB) - 28.05.2018 09:57:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1439_infZjistovaci.zip (1441 kB) - 03.09.2018 10:15:41
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: