Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2293
Název záměru: Lubná u Rakovníka - RAKO III - Přípravna hmot
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/41
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajRakovníkLubnáLubná u Rakovníka
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.07.2020 12:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň
IČ oznamovatele: 25238078
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.05.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 05.06.2020
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: STC2293_oznameni.zip (13766 kB) - 04.05.2020 16:45:08
Informace o oznámení: STC2293_infOznam.pdf (367 kB) - 13.05.2020 15:17:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.07.2020
Závěry zjišťovacího řízení: STC2293_zjistovaci.pdf (527 kB) - 02.07.2020 12:54:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: