Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2396
Název záměru: II/121 Heřmaničky, obchvat
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/49
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovHeřmaničkyArnoštovice
Středočeský krajBenešovHeřmaničkyHeřmaničky
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.08.2021 16:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ oznamovatele: 00066001
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.06.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 29.07.2021
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: STC2396_oznameni.zip (28713 kB) - 24.06.2021 16:08:58
Informace o oznámení: STC2396_infOznam.pdf (368 kB) - 28.06.2021 14:49:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.08.2021
Závěry zjišťovacího řízení: STC2396_zjistovaci.pdf (655 kB) - 25.08.2021 16:25:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: