Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1716
Název záměru: UV lakovací linka v AMTPO
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaKunčice nad Ostravicí
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.12.2012 07:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava
IČ oznamovatele: 27796051
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 11.12.2012
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: MSK1716_oznameni.zip (41241 kB) - 20.11.2012 08:10:51
Informace o oznámení: MSK1716_infOznam.zip (125 kB) - 20.11.2012 08:52:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.12.2012
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1716_zjistovaci.zip (767 kB) - 27.12.2012 07:14:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1716_infZjistovaci.pdf (111 kB) - 27.12.2012 07:14:52
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
MoravskoslezskýOstrava-městoKrajský úřad Moravskoslezského kraje
MoravskoslezskýOstrava-městoMagistrát města Ostravy
MoravskoslezskýOstrava-městoÚřad městského obvodu Slezská Ostrava
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: