Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK034
Název záměru: Pokračování těžby v lomu Hrubá Voda
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucHlubočkyHrubá Voda
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.08.2004 11:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VIA-VODA spol. s r.o., Hrubá Voda - lom, 783 61 Hlubočky
IČ oznamovatele: 43962874
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OLK034_oznameni.doc (791 kB) - 07.01.2003 09:48:48
Informace o oznámení: OLK034_infOznam.doc (36 kB) - 07.01.2003 09:48:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK034_zjistovaci.doc (60 kB) - 03.03.2003 11:40:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK034_dokumentace.doc (901 kB) - 01.12.2003 08:16:49
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK034_infDokumentace.doc (40 kB) - 01.12.2003 08:16:50
Vrácení dokumentace: OLK034_vraceni.doc (30 kB) - 01.12.2003 08:16:50
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tylčer Jiří Ing.,CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK034_posudek.doc (352 kB) - 07.06.2004 13:17:42
Informace o posudku: OLK034_infPosudek.doc (35 kB) - 07.06.2004 13:18:31
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OLK034_inf1VP.doc (42 kB) - 14.07.2004 06:30:28
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OLK034_zaveryStan.doc (197 kB) - 26.08.2004 10:57:26
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: