Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9121
Název záměru: Rozšíření areálu Zařízení pro nakládání s odpady EKO – Chlebičov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaChlebičovChlebičov
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 19.09.2023 13:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EKO - Chlebicov a.s., Hlavní 65, 747 31 Chlebicov
IČ oznamovatele: 47676591
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.08.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kovář Roman Dr. Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.02.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV9121_dokumentace.zip (36587 kB) - 07.08.2014 08:31:15
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV9121_infDokumentace.pdf (66 kB) - 02.08.2011 13:47:08
Vrácení dokumentace: OV9121_vraceni.pdf (50 kB) - 03.11.2011 10:43:46
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tylčer Jiří Ing.,CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
08.02.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV9121_posudek.pdf (4142 kB) - 31.01.2012 11:14:11
Informace o posudku: OV9121_infPosudek.pdf (58 kB) - 31.01.2012 11:14:29
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
06.06.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV9121_zaveryStan.zip (721 kB) - 12.08.2015 16:01:23
Prodloužení stanoviska: OV9121_prodlouzeniStan.zip (246 kB) - 19.09.2023 13:40:25
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: