Záměry na území ČR
Kód záměru: STC904
Název záměru: Mobilní betonárna M1, průmyslová zóna Dobříš
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramDobříšDobříš
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.10.2009 11:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: STAVA s.r.o., Hlavní 125, 252 07 Štěchovice
IČ oznamovatele: 61678481
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: STC904_oznameni.pdf (1106 kB) - 15.07.2008 12:55:53
Informace o oznámení: STC904_infOznam.doc (67 kB) - 15.07.2008 12:55:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2008
Závěry zjišťovacího řízení: STC904_zjistovaci.doc (118 kB) - 14.08.2008 09:39:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýPříbramMěstský úřad Dobříš
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Veselý Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
23.02.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC904_dokumentace.pdf (1752 kB) - 17.02.2009 10:25:59
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC904_infDokumentace.doc (67 kB) - 17.02.2009 11:29:47
Vrácení dokumentace: STC904_vraceni.doc (58 kB) - 26.08.2009 12:36:19
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obal Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC904_posudek.doc (520 kB) - 17.07.2009 09:59:24
Informace o posudku: STC904_infPosudek.doc (58 kB) - 17.07.2009 09:56:59
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
04.08.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC904_inf1VP.doc (54 kB) - 07.08.2009 08:58:11
Zápis z 1. veřejného projednání: STC904_zapis1VP.zip (2894 kB) - 26.08.2009 13:16:00
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
19.10.2009
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC904_zaveryStan.doc (218 kB) - 19.10.2009 10:12:41
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýPříbramMěstský úřad Dobříš
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: