Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1049
Název záměru: Zařízení ke sběru, výkupu a následné předúpravě autovraků
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramLazskoLazsko
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 06.09.2006 08:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LIGMET a.s., Lazsko 50, 262 31 Milín
IČ oznamovatele: 45147493
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Veselý Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV1049_oznameni.pdf (625 kB) - 11.11.2005 13:15:44
Informace o oznámení: OV1049_infOznam.doc (54 kB) - 11.11.2005 13:15:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1049_zjistovaci.doc (55 kB) - 30.12.2005 12:10:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Veselý Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV1049_dokumentace.doc (748 kB) - 15.03.2006 16:27:03
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1049_infDokumentace.doc (55 kB) - 15.03.2006 16:27:05
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1049_posudek.doc (3340 kB) - 12.07.2006 10:10:57
Informace o posudku: OV1049_infPosudek.doc (56 kB) - 12.07.2006 10:10:58
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1049_zaveryStan.doc (145 kB) - 06.09.2006 07:46:14
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýPříbramObecní úřad Milín
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: