Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1530
Název záměru: Biodegradační plocha Brno – Chrlice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/55
Umístění:
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.08.2020 09:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Demont Servis s.r.o., Tovární 826/1b, 643 00 Brno
IČ oznamovatele: 25507613
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.06.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 17.07.2020
Zpracovatel oznámení: Veselý Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1530_oznameni.zip (12183 kB) - 16.06.2020 14:47:00
Informace o oznámení: JHM1530_infOznam.pdf (170 kB) - 17.06.2020 08:46:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.08.2020
Datum nabytí právní moci: 05.09.2020
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1530_zjistovaci.pdf (311 kB) - 05.08.2020 09:22:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: