Záměry na území ČR
Kód záměru: STC841
Název záměru: Skladovací hala včetně třídění a balení materiálu a zboží - Bratkovice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoČernucBratkovice u Velvar
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.05.2008 13:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ALLEGRO s.r.o., V Kosině 1307, 252 28 Černošice – Praha Západ
IČ oznamovatele: 48951862
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.04.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Veselý Pavel Ing.
Text oznámení záměru: STC841_oznameni.pdf (524 kB) - 02.04.2008 08:35:51
Informace o oznámení: STC841_infOznam.doc (55 kB) - 02.04.2008 08:35:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.05.2008
Závěry zjišťovacího řízení: STC841_zjistovaci.doc (132 kB) - 13.05.2008 12:48:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKladnoMěstský úřad Velvary
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: