Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA815
Název záměru: Modernizace pivovaru Staropramen - sklad chemických látek pro výrobu piva, Praha 5
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaSmíchov
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 27.06.2012 16:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pivovary Staropramen a.s., Nádražní 84,150 54 Praha 5
IČ oznamovatele: 45273693
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 09.05.2012
Zpracovatel oznámení: Veselý Pavel Ing.
Text oznámení záměru: PHA815_oznameni.zip (6666 kB) - 18.04.2012 13:57:40
Informace o oznámení: PHA815_infOznam.PDF (1500 kB) - 18.04.2012 17:05:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.06.2012
Závěry zjišťovacího řízení: PHA815_zjistovaci.PDF (541 kB) - 27.06.2012 14:47:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA815_infZjistovaci.PDF (116 kB) - 27.06.2012 14:49:14
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 5
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: