Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2228
Název záměru: Tavírna a slévárna neželezných kovů včetně navýšení kapacity sběru a výkupu kovových odpadů, Zvoleněves
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/20
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoZvoleněvesZvoleněves
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.09.2021 14:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kříž recycling s.r.o., Přílepská 1233, 252 63 Roztoky u Prahy
IČ oznamovatele: 24269182
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.06.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 17.07.2019
Zpracovatel oznámení: Veselý Pavel Ing.
Text oznámení záměru: STC2228_oznameni.zip (111293 kB) - 17.06.2019 11:28:31
Informace o oznámení: STC2228_infOznam.pdf (164 kB) - 17.06.2019 11:29:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.09.2019
Závěry zjišťovacího řízení: STC2228_zjistovaci.zip (3502 kB) - 11.09.2019 16:24:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC2228_infZjistovaci.pdf (293 kB) - 11.09.2019 16:25:51
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Veselý Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 21.09.2020
Text dokumentace: STC2228_dokumentace.pdf (3946 kB) - 20.08.2020 10:30:17
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Přílohy dokumentace
STC2228_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (99791 kB) - 20.08.2020 10:30:17
Informace o dokumentaci: STC2228_infDokumentace.pdf (395 kB) - 21.08.2020 07:58:45
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Paciorková Jarmila Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC2228_posudek.zip (17603 kB) - 01.09.2021 14:20:26
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
24.03.2021
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC2228_inf1VP.pdf (544 kB) - 24.03.2021 14:02:09
Zápis z 1. veřejného projednání: STC2228_zapis1VP.pdf (710 kB) - 01.09.2021 14:41:42
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
01.09.2021
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC2228_zaveryStan.pdf (1341 kB) - 01.09.2021 14:37:37
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: