Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM367
Název záměru: Dekontaminační plocha Měnín
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovMěnínMěnín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.07.2008 14:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ESET, spol. s r.o., Hybešova 320, 665 01 Rosice
IČ oznamovatele: 49975650
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Veselý Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM367_oznameni.doc (1640 kB) - 22.01.2007 14:51:59
Informace o oznámení: JHM367_infOznam.doc (48 kB) - 22.01.2007 14:52:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM367_zjistovaci.doc (61 kB) - 01.03.2007 12:40:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Veselý Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
09.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM367_dokumentace.doc (2041 kB) - 09.01.2008 14:42:33
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM367_infDokumentace.doc (46 kB) - 09.01.2008 14:42:33
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Staněk Ivo RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
15.04.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM367_posudek.pdf (495 kB) - 15.04.2008 12:58:11
Informace o posudku: JHM367_infPosudek.doc (47 kB) - 15.04.2008 12:58:11
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
05.05.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM367_inf1VP.doc (45 kB) - 05.05.2008 10:21:27
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM367_zapis1VP.doc (92 kB) - 04.06.2008 13:25:12
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
09.07.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM367_zaveryStan.doc (151 kB) - 09.07.2008 13:55:14
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: