Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1205
Název záměru: Technologický park Casanova Duchcov
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní: Ne
Důvody ukončení záměru: ULK1205_duvodyUkonceni.pdf (334 kB) - 22.09.2022 08:26:08
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceDuchcovDuchcov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.09.2022 08:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ProPark.nu I s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
IČ oznamovatele: 06652778
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.08.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 08.09.2022
Zpracovatel oznámení: Veselý Pavel Ing.
Text oznámení záměru: ULK1205_oznameni.zip (14401 kB) - 09.08.2022 09:42:58
Informace o oznámení: ULK1205_infOznam.pdf (194 kB) - 09.08.2022 10:27:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: