Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1008
Název záměru: CENTRAL KLADNO
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoKladnoKladno
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.01.2011 10:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KCC Development s.r.o., Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 27626041
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Veselý Pavel Ing.
Text oznámení záměru: STC1008_oznameni.pdf (1221 kB) - 02.12.2008 09:22:45
Informace o oznámení: STC1008_infOznam.doc (55 kB) - 04.12.2008 09:16:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2009
Závěry zjišťovacího řízení: STC1008_zjistovaci.doc (123 kB) - 09.01.2009 09:06:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1008_dokumentace.pdf (37455 kB) - 07.04.2010 15:52:47
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1008_infDokumentace.doc (62 kB) - 07.04.2010 15:52:47
Vrácení dokumentace: STC1008_vraceni.doc (91 kB) - 25.01.2010 13:52:09
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kuk Richard Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
02.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1008_posudek.zip (32725 kB) - 04.11.2010 07:46:21
Informace o posudku: STC1008_infPosudek.pdf (63 kB) - 04.11.2010 07:46:21
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
09.09.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1008_inf1VP.doc (65 kB) - 09.09.2010 10:19:19
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1008_zapis1VP.zip (6494 kB) - 04.10.2010 15:55:49
Informace o místě a času konání
2. veřejného projednání:
STC1008_inf2VP.doc (66 kB) - 18.11.2010 09:56:46
Zápis z 2. veřejného projednání: STC1008_zapis2VP.zip (2100 kB) - 13.12.2010 14:11:37
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
20.01.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC1008_zaveryStan.zip (198 kB) - 21.01.2011 10:15:09
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: