Záměry na území ČR
Kód záměru: STC232
Název záměru: Obchvat Kralup nad Vltavou včetně mostu, jako součást aglomeračního okruhu - I. etapa
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkChvatěrubyChvatěruby
Středočeský krajMělníkDolany nad VltavouDebrno
Středočeský krajMělníkDolany nad VltavouDolany u Prahy
Středočeský krajMělníkKralupy nad VltavouKralupy nad Vltavou
Středočeský krajMělníkKralupy nad VltavouMinice u Kralup nad Vltavou
Středočeský krajPraha-západTurskoTursko
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.02.2019 11:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5
IČ oznamovatele: 70891095
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Veselý Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC232_oznameni.pdf (2576 kB) - 27.10.2004 11:29:38
Informace o oznámení: STC232_infOznam.doc (67 kB) - 27.10.2004 11:29:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC232_zjistovaci.doc (104 kB) - 14.12.2004 18:04:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Veselý Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC232_dokumentace.pdf (685 kB) - 16.11.2005 08:51:37
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC232_infDokumentace.doc (61 kB) - 16.11.2005 08:51:39
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC232_posudek.doc (473 kB) - 02.03.2006 12:23:09
Informace o posudku: STC232_infPosudek.doc (60 kB) - 02.03.2006 12:23:09
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
02.03.2006
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC232_inf1VP.doc (63 kB) - 22.06.2006 07:51:06
Zápis z 1. veřejného projednání: STC232_zapis1VP.doc (153 kB) - 22.06.2006 07:51:06
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
07.07.2006
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC232_zaveryStan.doc (161 kB) - 06.06.2007 09:16:04
Prodloužení stanoviska: STC232_prodlouzeniStan.zip (91 kB) - 12.02.2019 11:53:17
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýMělníkMěstský úřad Kralupy nad Vltavou
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: