Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA265
Název záměru: Zkapacitnění Štěrboholské radiály
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHostivař
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaStrašnice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 12.02.2008 09:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL.M.PRAHY, Šrefánikova 23, 150 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 63834197
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.11.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: PHA265_oznameni.zip (95784 kB) - 16.11.2006 09:24:05
Informace o oznámení: PHA265_infOznam.pdf (206 kB) - 16.11.2006 09:19:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.02.2007
Závěry zjišťovacího řízení: PHA265_zjistovaci.pdf (1562 kB) - 08.02.2007 09:04:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
29.06.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA265_dokumentace.zip (68782 kB) - 29.06.2007 08:21:55
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA265_infDokumentace.pdf (149 kB) - 29.06.2007 08:21:56
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Čapek Ondřej Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA265_posudek.pdf (4240 kB) - 23.10.2007 08:09:07
Informace o posudku: PHA265_infPosudek.pdf (193 kB) - 23.10.2007 08:09:08
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PHA265_zaveryStan.pdf (1799 kB) - 12.02.2008 09:53:29
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 10
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: