Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
34743/ENV/10, 15711/ENV/15, MZP/2020/710/3888
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
10606/ENV/06
Platnost do: 08.03.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: SUDOP PRAHA, a.s.
Zaměstnavatel - ulice: Olšanská 1a
Zaměstnavatel - mesto: Praha 3
Zaměstnavatel - PSČ: 130 00
Zaměstnavatel - telefon: 605 229 101
Bydliště - ulice: Holšická 2721
Bydliště - město: Praha 9
Bydliště - PSČ: 190 16
Bydliště - telefon: 732 369 388
Email: katerina.hladka@sudop.cz, katerina.hladka@centrum.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: