Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1639
Název záměru: I/27 Plzeň, Sukova - Karlovarská, III. etapa (Přemyslova - Karlovarská)
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňPlzeň
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.02.2021 14:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 02.01.2013
Zpracovatel oznámení: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: PLK1639_oznameni.zip (153632 kB) - 10.12.2012 09:47:14
Informace o oznámení: PLK1639_infOznam.pdf (398 kB) - 11.12.2012 08:59:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.01.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1639_zjistovaci.zip (3556 kB) - 11.01.2013 10:58:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1639_infZjistovaci.pdf (188 kB) - 11.01.2013 10:58:02
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 08.09.2014
Text dokumentace: PLK1639_dokumentace.zip (111548 kB) - 07.08.2014 15:55:34
Text přepracované/doplněné dokumentace: PLK1639_prepracovana.pdf (3682 kB) - 30.01.2015 14:38:34
Informace o dokumentaci: PLK1639_infDokumentace.pdf (402 kB) - 07.08.2014 15:55:34
Vrácení dokumentace: PLK1639_vraceni.pdf (197 kB) - 23.09.2014 10:36:02
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
02.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 04.03.2015
Text posudku: PLK1639_posudek.zip (4285 kB) - 30.01.2015 14:47:19
Informace o posudku: PLK1639_infPosudek.pdf (195 kB) - 30.01.2015 14:47:19
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
09.03.2015
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK1639_inf1VP.pdf (319 kB) - 09.03.2015 10:28:30
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK1639_zapis1VP.pdf (4932 kB) - 18.05.2015 11:24:48
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
18.05.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PLK1639_zaveryStan.pdf (509 kB) - 18.05.2015 11:29:28
Prodloužení stanoviska: PLK1639_prodlouzeniStan.pdf (335 kB) - 03.02.2021 14:45:57
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
PlzeňskýPlzeň-městoMagistrát města Plzně
PlzeňskýPlzeň-městoÚřad městského obvodu Plzeň 1
PlzeňskýPlzeň-městoÚřad městského obvodu Plzeň 3
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: