Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP234
Název záměru: Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy, zpřesnění technických řešení - tunel Tomice II.
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovBystřiceBožkovice
Středočeský krajBenešovBystřiceBystřice u Benešova
Středočeský krajBenešovBystřiceJinošice
Středočeský krajBenešovOlbramoviceTomice u Votic
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 12.06.2009 12:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: MZP234_oznameni.zip (37397 kB) - 15.08.2008 15:20:37
Informace o oznámení: MZP234_infOznam.doc (51 kB) - 15.08.2008 14:54:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.11.2008
Závěry zjišťovacího řízení: MZP234_zjistovaci.zip (2708 kB) - 04.11.2008 11:12:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP234_posudek.pdf (2748 kB) - 05.03.2009 10:24:44
Informace o posudku: MZP234_infPosudek.PDF (45 kB) - 05.03.2009 10:24:44
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
19.06.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP234_zaveryStan.pdf (959 kB) - 12.06.2009 11:12:07
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: