Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1705
Název záměru: I/20 Plzeň, Jasmínová – Studentská
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňBolevec
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňBožkov
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňHradiště u Plzně
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňPlzeň 4
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňPlzeň
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.01.2021 11:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 28.08.2014
Zpracovatel oznámení: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: PLK1705_oznameni.zip (246551 kB) - 07.08.2014 15:07:47
Informace o oznámení: PLK1705_infOznam.pdf (419 kB) - 07.08.2014 15:07:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.09.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1705_zjistovaci.zip (5449 kB) - 15.09.2014 11:01:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1705_infZjistovaci.pdf (264 kB) - 15.09.2014 11:01:17
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
03.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 04.05.2015
Text dokumentace: PLK1705_dokumentace.zip (250482 kB) - 03.04.2015 09:56:45
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK1705_infDokumentace.pdf (329 kB) - 03.04.2015 09:56:45
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
23.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 23.07.2015
Text posudku: PLK1705_posudek.pdf (657 kB) - 22.06.2015 11:09:29
Informace o posudku: PLK1705_infPosudek.pdf (338 kB) - 22.06.2015 11:09:29
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
14.07.2015
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK1705_inf1VP.pdf (174 kB) - 14.07.2015 12:12:34
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK1705_zapis1VP.pdf (218 kB) - 27.07.2015 12:01:30
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
30.07.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PLK1705_zaveryStan.zip (662 kB) - 30.07.2015 08:01:21
Prodloužení stanoviska: PLK1705_prodlouzeniStan.pdf (417 kB) - 07.01.2021 11:58:56
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: