Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1565
Název záměru: Rekreační přístav Hodonín
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Dokumentace
Zařazení: II/115
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínHodonínHodonín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.01.2021 14:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest
IČ oznamovatele: 67981801
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ing. Kateřina Hladká, Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Fialová Martina Mgr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
06.01.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 05.02.2021
Text dokumentace: JHM1565_dokumentace.pdf (4091 kB) - 06.01.2021 10:27:23
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: stanovisko Natura
JHM1565_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (215 kB) - 06.01.2021 10:26:12
soulad s ÚP_1
JHM1565_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (396 kB) - 06.01.2021 10:31:12
hluková studie
JHM1565_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (2538 kB) - 06.01.2021 10:31:33
rozptylová studie
JHM1565_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (5622 kB) - 06.01.2021 10:32:01
hodnocení §67 ZOPK
JHM1565_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (5665 kB) - 06.01.2021 10:32:52
hydrogeologie
JHM1565_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (13538 kB) - 06.01.2021 10:33:22
veřejné zdraví
JHM1565_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (2525 kB) - 06.01.2021 10:33:52
krajinný ráz
JHM1565_prilohaDokumentaceDOC_9.pdf (12148 kB) - 06.01.2021 10:51:38
dendrologie
JHM1565_prilohaDokumentaceDOC_10.pdf (6603 kB) - 06.01.2021 10:52:03
vliv_klima
JHM1565_prilohaDokumentaceDOC_11.pdf (1388 kB) - 06.01.2021 10:52:25
směrnice o vodách
JHM1565_prilohaDokumentaceDOC_12.pdf (2171 kB) - 06.01.2021 10:52:45
návrh zmírňujících opatření
JHM1565_prilohaDokumentaceDOC_13.pdf (955 kB) - 06.01.2021 10:53:20
vizualizace
JHM1565_prilohaDokumentaceDOC_14.pdf (1607 kB) - 06.01.2021 10:53:37
Informace o dokumentaci: JHM1565_infDokumentace.pdf (165 kB) - 06.01.2021 14:40:07
Text vyhodnocení na Naturu 2000: JHM1565_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (3492 kB) - 06.01.2021 10:10:57
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ing. Pavel Obrdlík
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Šikulová Lenka RNDr. (rozená Tajmrová)
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Zjišťovací řízení bylo vedeno v režimu mezistátního posuzování, příslušným úřadem bylo MŽP, závěr zjišťovacího řízení byl vydán 17.07.2018, v IS EIA vedeno pod kódem záměru MZP478. Dopisem ze dne 04.11.2020 předalo MŽP proces posouzení záměru Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.