Autorizované osoby pro hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Šikulová Lenka RNDr. (rozená Tajmrová)
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
45617/ENV/11-1572/630/11; 29956/ENV/16-1458/630/16; MZP/2021/630/774
Platnost do: 01.07.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice: Ve Stromovce 715/6
Zaměstnavatel - mesto: Hradec Králové 11
Zaměstnavatel - PSČ: 500 11
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Ve Stromovce 715/6
Bydliště - město: Hradec Králové 11
Bydliště - PSČ: 500 11
Bydliště - telefon: 725 827 331
Email: lenka.sikulova@post.cz
Poznámka: