Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK926
Název záměru: Vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu obce Verměřovice do vod povrchových - významného vodního toku Tichá Orlice
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: §4 odst. 1 písm. f
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíVerměřoviceVerměřovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.01.2022 11:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obec Verměřovice
IČ oznamovatele: 00279706
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.12.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 06.01.2022
Zpracovatel oznámení: Obrdlík Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Šikulová Lenka RNDr. (rozená Tajmrová)
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Tichá Orlice
Text oznámení záměru: PAK926_oznameni.zip (9765 kB) - 06.12.2021 10:55:33
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: PAK926_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (2608 kB) - 24.01.2022 11:12:29
Informace o oznámení: PAK926_infOznam.pdf (257 kB) - 08.12.2021 09:02:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.01.2022
Datum nabytí právní moci: 25.02.2022
Závěry zjišťovacího řízení: PAK926_zjistovaci.zip (1328 kB) - 24.01.2022 11:15:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýÚstí nad OrlicíMěstský úřad Žamberk
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: