Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Obrdlík Pavel Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
MZP/2020/710/3955
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
87742/ENV/15
Platnost do: 21.01.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: EKOPONTIS, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Cejl 511/43
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 602 00
Zaměstnavatel - telefon: 774 854 447
Bydliště - ulice: Cejl 511/43
Bydliště - město: Brno
Bydliště - PSČ: 602 00
Bydliště - telefon:
Email: obrdlik@ekopontis.cz
Poznámka: ochrana přírody a krajiny, důraz na kvalitu zpracování s ohledem na stabilitu navazujících řízení
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika: Ano
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano