Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1044
Název záměru: D8 Žďárek – výrobní areál
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/96
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemLibouchecKnínice u Libouchce
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.06.2018 08:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: D8 Žďárek s.r.o. se sídlem Pitterova 2855/13, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČ oznamovatele: 06503136
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Starý Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.01.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 15.02.2018
Text dokumentace: ULK1044_dokumentace.pdf (11613 kB) - 09.01.2018 11:23:40
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: kompletní přílohy
ULK1044_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (131866 kB) - 10.01.2018 10:15:43
vyjádření stavebního úřadu obce Libouchec
ULK1044_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (28 kB) - 16.01.2018 10:01:50
aktualizace stanoviska dle 45i zákona č. 114/1992
ULK1044_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (86 kB) - 24.01.2018 09:52:02
Stanovisko UPD _ Magistrát ÚL
ULK1044_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (4781 kB) - 08.02.2018 08:18:49
Informace o dokumentaci: ULK1044_infDokumentace.zip (358 kB) - 16.01.2018 10:15:19
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obrdlík Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK1044_posudek.pdf (3307 kB) - 17.04.2018 17:01:07
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK1044_inf1VP.pdf (138 kB) - 05.03.2018 10:52:49
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK1044_zapis1VP.pdf (333 kB) - 11.06.2018 08:41:13
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
11.06.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK1044_zaveryStan.pdf (339 kB) - 11.06.2018 08:42:14
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: