Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1296
Název záměru: II/416 Blučina obchvat, k. ú. Vojkovice u Židlochovic a k. ú. Blučina
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovBlučinaBlučina
Jihomoravský krajBrno-venkovVojkoviceVojkovice u Židlochovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.05.2019 15:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
IČ oznamovatele: 70932581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 18.05.2016
Zpracovatel oznámení: Hosnedl Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHM1296_oznameni.zip (52079 kB) - 09.05.2016 11:26:08
Informace o oznámení: JHM1296_infOznam.pdf (354 kB) - 27.04.2016 11:26:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.06.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1296_zjistovaci.pdf (532 kB) - 13.06.2016 13:12:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obrdlík Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
26.01.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 25.02.2018
Text dokumentace: JHM1296_dokumentace.zip (75489 kB) - 26.01.2018 09:20:42
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM1296_infDokumentace.pdf (344 kB) - 26.01.2018 09:22:12
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM1296_posudek.pdf (1400 kB) - 25.06.2018 14:12:00
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM1296_zaveryStan.zip (1357 kB) - 06.05.2019 15:29:08
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: