Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
33912/ENV/13, MZP/2017/710/1326, MZP/2022/710/2069
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
85191/ENV/08
Platnost do: 01.11.2027
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: GET, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Perucká 2540/11a
Zaměstnavatel - mesto: Praha 2 - Vinohrady
Zaměstnavatel - PSČ: 120 00
Zaměstnavatel - telefon: 233 370 741
Bydliště - ulice:
Bydliště - město:
Bydliště - PSČ:
Bydliště - telefon: 724 550 206
Email: bubak@get.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: