Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1167
Název záměru: Rozšíření dobývacího prostoru Všestudy a pokračování těžby výhradního ložiska štěrkopísku Vojkovice 1 - Všestudy
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3;§4 odst. 1 písm. b
Umístění:
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 16.02.2016 09:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: UNIM spol. s r.o.
IČ oznamovatele: 47545887
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření: 28.12.2015
Zpracovatel oznámení: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV1167_oznameni.zip (20660 kB) - 04.12.2015 09:40:23
Informace o oznámení: OV1167_infOznam.pdf (271 kB) - 04.12.2015 09:40:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Datum nabytí právní moci: 18.03.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV1167_zjistovaci.zip (3059 kB) - 16.02.2016 09:40:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1167_infZjistovaci.pdf (211 kB) - 16.02.2016 09:40:14
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: