Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2272
Název záměru: Pokračování těžby ložiska Mladovice v rámci stanoveného dobývacího prostoru Mladovice a modernizace provozu
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovPostupicePostupice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.03.2021 16:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BES, s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov
IČ oznamovatele: 43792553
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 18.01.2020
Zpracovatel oznámení: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: STC2272_oznameni.zip (70797 kB) - 16.12.2019 10:39:13
Informace o oznámení: STC2272_infOznam.doc (68 kB) - 19.12.2019 11:55:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.03.2020
Závěry zjišťovacího řízení: STC2272_zjistovaci.doc (194 kB) - 12.03.2020 11:29:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC2272_infZjistovaci.doc (59 kB) - 12.03.2020 11:29:22
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.11.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 18.12.2020
Text dokumentace: STC2272_dokumentace.pdf (11785 kB) - 11.11.2020 14:33:54
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: 8 příloh
STC2272_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (52773 kB) - 11.11.2020 15:29:28
Informace o dokumentaci: STC2272_infDokumentace.doc (75 kB) - 16.11.2020 10:29:35
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC2272_posudek.zip (5125 kB) - 22.03.2021 16:04:48
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
23.03.2021
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC2272_zaveryStan.pdf (686 kB) - 22.03.2021 16:06:32
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: