Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP370
Název záměru: Těžba štěrkopísků v navrhovaném DP Náklo I
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucNákloNáklo
Olomoucký krajOlomoucPříkazyPříkazy
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 17.09.2015 10:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CEMEX Sand, k.s.
IČ oznamovatele: 47906201
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.02.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Litovelské Pomoraví
Text oznámení záměru: MZP370_oznameni.zip (33028 kB) - 31.01.2012 15:28:03
Informace o oznámení: MZP370_infOznam.pdf (81 kB) - 31.01.2012 15:28:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.04.2012
Závěry zjišťovacího řízení: MZP370_zjistovaci.zip (4717 kB) - 17.04.2012 14:35:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP370_infZjistovaci.pdf (64 kB) - 17.04.2012 14:35:12
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Kuras Tomáš RNDr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
01.04.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 02.05.2014
Text dokumentace: MZP370_dokumentace.pdf (6045 kB) - 25.03.2014 12:08:26
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: přílohy dokumentace
MZP370_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (90486 kB) - 25.03.2014 12:08:26
Informace o dokumentaci: MZP370_infDokumentace.pdf (144 kB) - 25.03.2014 12:08:26
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Véle Adam Mgr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
23.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 23.10.2014
Text posudku: MZP370_posudek.zip (12970 kB) - 18.09.2014 13:52:08
Informace o posudku: MZP370_infPosudek.pdf (143 kB) - 18.09.2014 13:52:08
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
24.10.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP370_inf1VP.pdf (142 kB) - 17.10.2014 13:33:30
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP370_zapis1VP.pdf (219 kB) - 17.09.2015 10:13:18
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
18.09.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP370_zaveryStan.pdf (461 kB) - 17.09.2015 10:15:24
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: