Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4093
Název záměru: Stanovení dobývacího prostoru Letov na ložisku Blšany 2
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyBlšanyBlšany
Ústecký krajLounyPodbořanyLetov
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 13.06.2016 14:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Sedlecký kaolin a.s., Božičany 167, 362 26 Božičany
IČ oznamovatele: 63509911
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
24.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV4093_dokumentace.pdf (3942 kB) - 11.11.2010 13:48:32
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4093_infDokumentace.doc (40 kB) - 24.11.2010 14:25:38
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
23.03.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4093_posudek.pdf (581 kB) - 16.03.2011 09:17:23
Informace o posudku: OV4093_infPosudek.doc (40 kB) - 16.03.2011 09:17:23
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4093_inf1VP.doc (35 kB) - 02.05.2011 14:25:27
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4093_zapis1VP.doc (50 kB) - 14.07.2011 10:25:31
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
14.07.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4093_zaveryStan.pdf (227 kB) - 18.07.2011 11:45:33
Prodloužení stanoviska: OV4093_prodlouzeniStan.doc (58 kB) - 13.06.2016 14:56:11
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: