Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2036
Název záměru: Betonárna Všechromy
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východStrančiceVšechromy
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.08.2018 13:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: České štěrkopísky, spol. s r.o., Cukrovarská 34, 196 00 Praha
IČ oznamovatele: 27584534
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.10.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 07.11.2016
Zpracovatel oznámení: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: STC2036_oznameni.zip (14079 kB) - 06.12.2016 09:38:50
Informace o oznámení: STC2036_infOznam.doc (74 kB) - 18.10.2016 09:16:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.12.2016
Závěry zjišťovacího řízení: STC2036_zjistovaci.zip (11170 kB) - 06.12.2016 09:38:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC2036_infZjistovaci.pdf (423 kB) - 06.12.2016 09:19:48
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
29.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 28.07.2017
Text dokumentace: STC2036_dokumentace.zip (41761 kB) - 27.06.2017 11:05:30
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC2036_infDokumentace.doc (73 kB) - 29.06.2017 11:15:40
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
10.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 10.12.2017
Text posudku: STC2036_posudek.zip (7081 kB) - 08.11.2017 08:18:06
Informace o posudku: STC2036_infPosudek.doc (66 kB) - 13.11.2017 11:44:40
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
27.11.2017
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC2036_inf1VP.doc (73 kB) - 27.11.2017 13:06:52
Zápis z 1. veřejného projednání: STC2036_zapis1VP.zip (2054 kB) - 22.12.2017 09:28:57
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
22.08.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC2036_zaveryStan.zip (16108 kB) - 22.08.2018 13:57:52
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: