Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1304
Název záměru: Sanace a rekultivace vytěžené části pískovny Bratčice v dobývacím prostoru Medlov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovLedceLedce u Židlochovic
Jihomoravský krajBrno-venkovMedlovMedlov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.08.2016 16:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o., Němčičky 94, 644 66 Němčičky
IČ oznamovatele: 26041782
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 11.07.2016
Zpracovatel oznámení: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: JHM1304_oznameni.pdf (2468 kB) - 21.06.2016 13:45:43
Informace o oznámení: JHM1304_infOznam.doc (56 kB) - 21.06.2016 13:45:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.08.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1304_zjistovaci.doc (143 kB) - 09.08.2016 16:00:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: