Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK937
Název záměru: Pokračování hornické činnosti ve stávajícím dobývacím prostoru Bystřec I
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíBystřecBystřec
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.05.2022 14:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londýnská 637/79a, 460 01 Liberec
IČ oznamovatele: 27096670
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.03.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 14.04.2022
Zpracovatel oznámení: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: PAK937_oznameni.zip (18723 kB) - 14.03.2022 12:52:59
Informace o oznámení: PAK937_infOznam.pdf (261 kB) - 14.03.2022 12:52:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.05.2022
Závěry zjišťovacího řízení: PAK937_zjistovaci.pdf (348 kB) - 03.05.2022 14:26:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: