Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1313
Název záměru: Malá vodní elektrárna Hořín
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkHořínHořín
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.11.2010 09:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Povodí Vltavy, s.p.
IČ oznamovatele: 70889953
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.09.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: STC1313_oznameni.zip (6829 kB) - 29.09.2010 07:59:11
Informace o oznámení: STC1313_infOznam.doc (93 kB) - 30.09.2010 10:02:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.11.2010
Závěry zjišťovacího řízení: STC1313_zjistovaci.doc (154 kB) - 12.11.2010 09:47:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: