Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1653
Název záměru: Recyklační a distribuční centrum Středokluky
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-západTuchoměřiceKněžívka
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.06.2014 14:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.
IČ oznamovatele: 27096670
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: STC1653_oznameni.pdf (20741 kB) - 30.04.2013 12:24:59
Informace o oznámení: STC1653_infOznam.doc (78 kB) - 03.05.2013 13:31:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC1653_zjistovaci.doc (198 kB) - 10.06.2013 10:23:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1653_infZjistovaci.doc (74 kB) - 10.06.2013 10:23:05
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.12.2013
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1653_dokumentace.zip (24539 kB) - 09.12.2013 16:06:00
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1653_infDokumentace.doc (94 kB) - 12.12.2013 10:22:58
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
27.03.2014
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1653_posudek.zip (1702 kB) - 25.03.2014 10:12:38
Informace o posudku: STC1653_infPosudek.doc (68 kB) - 26.03.2014 14:42:58
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
14.04.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1653_inf1VP.doc (66 kB) - 14.04.2014 14:38:15
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1653_zapis1VP.zip (119 kB) - 29.04.2014 09:48:41
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
23.06.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1653_zaveryStan.doc (169 kB) - 24.06.2014 14:30:06
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: