Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC493
Název záměru: Pískovna Žíšov
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborVeselí nad LužnicíVeselí nad Lužnicí
Jihočeský krajTáborŽíšovŽíšov u Veselí nad Lužnicí
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.09.2010 09:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá
IČ oznamovatele: 25502247
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.08.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: JHC493_oznameni.zip (36174 kB) - 05.08.2010 13:08:34
Informace o oznámení: JHC493_infOznam.pdf (111 kB) - 05.08.2010 13:08:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.09.2010
Závěry zjišťovacího řízení: JHC493_zjistovaci.doc (190 kB) - 03.09.2010 08:49:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: