Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1139
Název záměru: Sanace a rekultivace lomu Špička
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/56;§4 odst. 1 písm. f
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaRadotín
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 03.02.2022 11:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Českomoravský cement, a.s.
IČ oznamovatele: 26209578
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.11.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 22.12.2021
Zpracovatel oznámení: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bílá Karolína Mgr., Ph.D. (roz. Černá)
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Lochkovský profil
Radotínské údolí
Text oznámení záměru: PHA1139_oznameni.zip (22000 kB) - 22.11.2021 14:02:29
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: PHA1139_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (2194 kB) - 22.11.2021 14:02:29
Informace o oznámení: PHA1139_infOznam.zip (404 kB) - 22.11.2021 14:02:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.02.2022
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1139_zjistovaci.pdf (544 kB) - 03.02.2022 11:33:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaMagistrát hlavního města Prahy
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: