Záměry na území ČR
Kód záměru: OV3057
Název záměru: Stanovení DP Hanov u Lestkova a hornická činnost na výhradním ložisku živcové suroviny Hanov u Lestkova
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV3057_duvodyUkonceni.pdf (37 kB) - 29.03.2017 08:37:21
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovLestkovHanov u Lestkova
Příslušný úřad: MŽP OVSS III
Datum a čas posledních úprav: 29.03.2017 08:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel:
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 30.11.2016
Text dokumentace: OV3057_dokumentace.pdf (7245 kB) - 27.04.2015 14:15:20
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV3057_prepracovana.zip (92932 kB) - 21.10.2016 13:30:29
OV3057_prepracovana.pdf (8133 kB) - 21.10.2016 13:55:08
Přílohy k dokumentaci: Přílohy k dokumentaci
OV3057_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (29621 kB) - 27.04.2015 14:15:20
Přílohy k doplněné dok.
OV3057_prilohaDokumentaceDOC_2.zip (85041 kB) - 21.10.2016 13:55:08
Informace o dokumentaci: OV3057_infDokumentace.pdf (33 kB) - 21.10.2016 13:58:30
Vrácení dokumentace: OV3057_vraceni.doc (40 kB) - 07.07.2015 09:16:58
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kovář Roman Dr., Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
28.02.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 30.03.2017
Text posudku: OV3057_posudek.pdf (1203 kB) - 20.02.2017 10:16:40
Informace o posudku: OV3057_infPosudek.pdf (29 kB) - 20.02.2017 10:16:40
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: